Ievēlēta jaunā “FK Lielupe” valde

Šodien Rīgas 49.vidusskolas Konferenču telpā notika kārtējā Biedrības “Futbola Komanda “Lielupe”” Biedru sapulce, kuras darba kārtībā bija arī valdes vēlēšanās.

Pavisam kopā šīm vēlēšanām pieteicās seši kandidāti. No iepriekšējā valdes sastāva kandidēja Kārlis Villerušs, Jevgenijs Jenats un Oskars Pavlovskis, kuriem klāt pievienojās arī trīs jaunie kandidāti: Marija Voronova, Romāns Kaplāns un Mareks Žolnerovičs. Visus sešus iebalsoja jaunajā valdes sastāvā.

Kārlis Villerušs par – 12 pret – 0 atturas – 3
Jevgenijs Jenats par – 13 pret – 0 atturas – 2
Oskars Pavlovskis par – 8 pret – 1 atturas – 6
Marija Voronova par – 14 pret – 0 atturas – 1
Romāns Kaplāns par – 9 pret – 2 atturas – 4
Mareks Žolnerovičs par – 11 pret – 1 atturas – 3

Vēl šajā Biedru sapulcē tika grozīti Biedrības Statūti, kā arī apspriesti jautājumi par gaidāmo sezonu. Savukārt uzreiz pēc Biedru sapulces jaunā valde sanāca kopā, lai ievēlētu Biedrības Prezidentu un Viceprezidentu. Pēc neilgām diskusijām par Prezidentu ievēlēja Kārli Villerušu, bet par Viceprezidentu – Jevgeniju Jenatu.

Prezidenta vēlēšanās:
Kārlis Villerušs – 5 balsis.

Viceprezidenta vēlēšanās:
Jevgenijs Jenats – 3 balsis;
Oskars Pavlovskis – 1 balss;
Mareks Žolnerovičs – 1 balss.