Reglaments

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Turnīra organizators – TautasFutbols.LV (turpmāk tekstā – Organizators).
1.2. Turnīra informatīvais partneris – FK Lielupe (turpmāk tekstā – FK Lielupe).
1.3. Turnīrs tiek aizvadīts izmantojot futbola simulatoru FIFA20.
1.4. Turnīrs tiek aizvadīts uz PlayStation4 spēļu konsoles. Lai piedalītos turnīrā dalībniekam ir jābūt aktīvam PS Plus abonementam.
1.5. Dalība turnīrā ir maksas (sk. 8.p.).
1.6. Dalībai turnīrā tiek pieļauti dalībnieki, kas ir iepazinušies ar dotā reglamenta nosacījumiem un apņemas tos ievērot.
1.7. Dalībnieks, kurš ir iesniedzis Organizatoram jebkādu informāciju un personas datus nes atbildību par to patiesumu.
1.8. Dalībnieka reģistrācijas dati var tikt izmantoti Organizatora un FK Lielupe mērķos, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
1.9. Visa informācija par turnīra kalendāru, spēles rezultātiem un turnīra tabulām būs pieejama Organizatora oficiālajā Facebook lapā https://www.facebook.com/tautasfutbols/, kā arī FK Lielupe mājaslapā http://fklielupe.lv/10years/.
1.10. Organizators ir tiesīgs veikt izmaiņas turnīra reglamentā jebkurā brīdī bez iepriekšējās dalībnieku apziņošanas.
1.11. Organizators ir tiesīgs atcelt spēles (spēļu) rezultātus, diskvalificēt dalībnieku, ja parādās objektīva informācija par krāpšanos, manīšanos, nepatiesas informācijas sniegšanu, kura var ietekmēt turnīra rezultātus.
1.12. Dalībnieki var apstrīdēt spēles (spēļu) rezultātus uzrakstot vēstuli brīvā formā uz e-pasta adresi fklielupe@gmail.com, izklāstot apelācijas būtību un pievienojot pieradījumus (foto, video, logus utml.). 
1.13. Dalībniekam pirms katra turnīra posma ir jāiesūta Organizatoram foto apliecinājums par savu interneta savienojumu. Savienojuma tipam ir jābūt NAT1 vai NAT2. Dalībnieki, kuriem savienojuma tips ir NAT3 netiek pielaisti pie turnīra. Tāpat, katram dalībniekam ir jāpārliecinās par sava interneta ātrumu.
1.14. Minimālais dalībnieku skaits – 24. Gadījumā, ja dalībnieku skaits būs mazāks, turnīra Organizators var lemt par vienas dienas turnīra organizēšanu.
1.15. Ļoti vēlama ir twitch.tv konta esamība, lai varētu translēt katra turnīra izšķirošās spēles.

2. Turnīra norises termiņi

2.1. Turnīrs sastāv no:
– Kvalifikācijas;
– Četriem mini-turnīriem;
– Diviem finālturnīriem.
2.2. Turnīra kvalifikācija:
2.2.1. norises datums – 2020.gada 16.maijs.
2.2.2. reģistrācija turnīra pirmajam posmam un kvalifikācijas turnīram notiek līdz 2020.gada 12.maijam (ieskaitot). Dalības maksa ir jāpārskaita uz Organizatora bankas kontu sākot no 13.maija līdz 15.maijam, maksājuma mērķī norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kārtu par kuru tiek maksāts.
2.2.3. notiek pēc Šveices sistēmas 6 kārtās. Pirmajā kārtā pretiniekus nosaka izlozes ceļā. Turpmāk katrs dalībnieks spēlē pret tam tuvāko pretinieku no to skaita, ar kuriem vēl nav ticies. Pāru aprēķins tiek sākts no turnīra tabulas augšas. Gadījumā, kad tabulas zemākajā daļā nav iespējams salikt pārus, jo dalībnieki jau ir spēlējuši savā starpā – dalībnieku pāru aprēķina algoritms paredz sekojošo – tiek sadalīts turnīra tabulas lejasdaļai tuvākais pāris un no atlikušajām komandām atkal tiek sastādīti iespējamie pāri. Katrs dalībnieks kvalifikācijas laikā ar vienu un to pašu dalībnieku var spēlēt tikai vienu reizi.
2.2.4. Kvalifikācijas posma beigās dalībnieki tiek sadalīti trīs divīzijās (atkarībā no kopējā dalībnieku skaita, divīziju skaits un dalībnieku skaits katrā divīzijā var tikt mainīts).
2.3. Regulārie mini-turnīri:
2.3.1. Katrā divīzijā tiks aizvadīti 4 mini-turnīri.
2.3.1.1. 1.kārta:
– C divīzijas mini-turnīrs – 30.maijā;
– B divīzijas mini-turnīrs – 13.jūnijā;
– A divīzijas mini-turnīrs – 27.jūnijā.
2.3.1.2. 2.kārta:
– C divīzijas mini-turnīrs – 11.jūlijā;
– B divīzijas mini-turnīrs – 25.jūlijā;
– A divīzijas mini-turnīrs – 8.augustā.
2.3.1.3. 3.kārta:
– C divīzijas mini-turnīrs – 22.augustā;
– B divīzijas mini-turnīrs – 5.septembrī;
– A divīzijas mini-turnīrs – 19.septembrī.
2.3.1.4. 4.kārta:
– C divīzijas mini-turnīrs – 3.oktobrī;
– B divīzijas mini-turnīrs – 17.oktobrī;
– A divīzijas mini-turnīrs – 31.oktobrī.
2.3.2. Katrs mini-turnīrs ietver sevī grupu turnīru un izslēgšanas spēles.
2.3.3. Starp katru kārtu notiek dalībnieku kustība starp divīzijām:
2.3.3.1. Katras kārtas četri A divīzijas dalībnieki, kuri savā grupā ieņem pēdējo vietu izkrīt uz B divīziju.
2.3.3.2. Katras kārtas četri B divīzijas dalībnieki, kuri ir sasnieguši pusfināla posmu iekļūst A divīzijā. Četri B divīzijas dalībnieki, kuri savā grupā ieņem pēdējo vietu izkrīt uz C divīziju.
2.3.3.3. Katras kārtas četri C divīzijas dalībnieki, kuri ir sasnieguši pusfināla posmu iekļūst B divīzijā.
2.4. Tiek aizvadīti divi finālturnīri:
2.4.1. Grand-fināls un mini-fināls.
2.4.1.1. Grand-fināls tiek aizvadīts 28.novembrī. Tajā piedalās 16 regulārā mini-turnīra labākie dalībnieki ņemot vērā reitingu.
2.4.1.2. Mini-fināls tiek aizvadīts 14.novembrī. Tajā piedalās nākamie 16 regulārā mini-turnīra dalībnieki ņemot vērā reitingu (gadījumā, ja kopējais dalībnieku skaits ir mazāks par 32, mini-fināls netiek organizēts).
2.5. Turnīra norises datumi un laiki var tikt mainīti tehnisko iemeslu dēļ, aktuāla informācija tiks publicēta Organizatora oficiālajā Facebook lapā https://www.facebook.com/tautasfutbols, kā arī FK Lielupe mājaslapā.

3. Reitings

3.1. Katrā mini-turnīrā dalībnieki saņems reitinga punktus.
3.2. Par katru uzvaru grupu turnīra spēlē dalībnieks saņem 1 punktu.
3.3. Par katru neizšķirtu grupu turnīra spēlē dalībnieks saņem 0.5 punktus.
3.4. Dalībnieki Par izcīnītām vietām katrā divīzijā arī saņems punktus:
3.4.1. A divīzijā:
– Par uzvaru mini-turnīrā – 16 punkti;
– Par 2. vietu – 14 punkti;
– Par 3. vietu – 13 punkti;
– Par 4. vietu – 12 punkti;
– Par 5.-8. vietu – 11 punkti;
– Par 9.-12. vietu – 10 punkti;
– Par 13.-16.vietu – 9 punkti.
3.4.2. B divīzijā:
– Par uzvaru mini-turnīrā – 12 punkti;
– Par 2. vietu – 10 punkti;
– Par 3. vietu – 9 punkti;
– Par 4. vietu – 8 punkti;
– Par 5.-8. vietu – 7 punkti;
– Par 9.-12. vietu – 6 punkti;
– Par 13.-16.vietu – 5 punkti.
3.4.3. C divīzijā:
– Par uzvaru mini-turnīrā – 8 punkti;
– Par 2. vietu – 6 punkti;
– Par 3. vietu – 5 punkti;
– Par 4. vietu – 4 punkti;
– Par 5.-8. vietu – 3 punkti;
– Par 9.-12. vietu – 2 punkti;
– Par 13.-16.vietu – 1 punkts.
3.5. Gadījumā, ja diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits reitingā, augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir:

 • vairāk punktu visās spēlēs;
 • labāka vārtu starpība visās spēlēs;
 • lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
 • gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad spēlētāju, kas ieņem augstāku vietu nosaka ar papildus spēli līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.

4. Turnīra nosacījumi un reģistrācija

4.1. Turnīrā drīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir vismaz 12 gadus veci.
4.2. Dalībai turnīrā ir nepieciešams reģistrēties šeit: https://forms.gle/9p5cSi9NUr227hzr9.
4.3. Reģistrējoties turnīram ir nepieciešams norādīt:

 • Vārdu, uzvārdu, vecumu.
 • Saiti uz savu Facebook profilu.
 • Telefona numuru saziņai ar Organizatoru (šo informāciju redz tikai turnīra Organizators).
 • PSN ID (PS4 kontam).
 • Twitch.tv kontu (ja tāds ir).

4.4. Visas prasības minētas šī reglamenta p.4.3. ir obligāti katram turnīra dalībniekam, ja dalībnieks nav norādījis visus nepieciešamos datus, tad Organizators patur tiesības diskvalificēt dalībnieku.
4.5. Spēļu grafiks un to kārtība turnīrā notiek atbilstoši ar kārtām, noteiktām pēc reģistrācijas beigām un turnīra palaišanas.
4.6. Turnīra dalībniekiem ir pienākums:

 • Ievērot turnīra reglamentu;
 • Ievērot instrukcijas;
 • Pēc pirmās Organizatora prasības uzrādīt personas apliecinošu dokumenta skenēto kopiju vai fotogrāfiju;
 • Pirms katra mini-turnīra apmaksāt dalības maksu;
 • Sniegt Organizatoram patiesu informāciju par sevi un savu spēles profilu;
 • Spēlēt tikai un vienīgi zem sava spēļu konta, kā arī nesniegt pieeju savam spēļu kontam trešajām personām šī turnīra aizvadīšanas laikā, ar izņēmumu, minētu šī reglamenta p.4.7. Šī punkta neievērošana vai kļūt par iemeslu disciplinārajām sankcijām, līdz pat diskvalifikācijai. Dotais lēmums var tikt pieņemts ar Organizatoru, balstoties uz visas informācijas analīzi.

4.7. No viena spēļu konta drīkst spēlēt līdz diviem dalībniekiem. Gadījumā, ja no viena spēļu konta turnīrā piedalās divi dalībnieki, Organizators ir tiesīgs pieprasīt uzrādīt abu personu apliecinošu dokumentu skenēto kopijas vai fotogrāfijas, kā arī pieprasīt pierādīt abu dalībnieku dalību turnīrā ar videozvana palīdzību.

5. Mini-turnīra organizēšanas kārtība

5.1. Mini-turnīra grupu turnīrā katrs dalībnieks aizvada pa 2 spēlēm ar katru pretinieku (ir pieļaujams neizšķirta iznākums).
5.2. Mini-turnīra Play-off stadijā – viena spēle mājās un viena izbraukumā. Uzvarētājs tiek noteikts divu spēļu summā (tiek skaitīti vārtu guvumi abās spēlēs). Gadījumā ja divu spēļu summā ir neizšķirts, tiek aizvadīta jauna spēle līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Par uzvarētāju tiek noteikts spēlētājs, kura komanda ir iesitusi vārtus.
5.3. Mini-turnīra fināls un spēle par 3.vietu tiek aizvadītas vienā spēlē.
5.4. Katras kārtas/stadijas spēļu kontrollaikus noteiks Organizators. Katrai spēlei tiks izveidota WhatsApp minigrupa. Gadījumā, ja spēlētāji nevarēja sarunāt spēles norisi līdz kontrollaikam, Organizators piemēros tehnisko zaudējumu ar 0:3 tam spēlētājam, kura vainas dēļ nenotika spēle, vai 0:0, ja tiks noteikta abu spēlētāju vaina, balstoties uz spēlētāju saraksti. Visus strīda momentus turnīra dalībniekam jāapraksta attiecīgās spēles čatā.
5.5. Kārtu kontrollaiki tiek noteikti pēc reģistrācijas beigām.
5.6. Visas spēles tiek aizvadītas online draudzības spēļu režīmā (ne Ultimate Team).
5.7. Dalībnieks drīkst izvēlēties jebkuru komandu: klubu vai izlasi (izņemot visu zvaigžņu izlases). Izvēlētā komanda var sakrist ar pretinieka izvēlēto komandu.
5.8. Vienas posma laikā dalībnieks drīkst mainīt izvēlēto komandu starp spēlēm. Ja notika savienojuma pārtrūkums, pārtraukto spēli jāpabeidz nemainot komandas.
5.9. Spēles uzstādījumi:

 • Puslaika ilgums – 6 minūtes
 • Spēles līmenis – leģendārs
 • Spēles ātrums – normāls
 • Spēle ar roku – izslēgta
 • Maksimālais maiņu skaits spēlē – 3
 • Laikapstākļi – skaidrs laiks
 • Sastāvi – online
 • Aizmugures – ieslēgtas
 • Traumas – ieslēgtas
 • Savas shēmas – atļautas
 • Sava taktika – atļauta
 • Spēlētāju uzdevumi – var mainīt
 • Aizsardzība – taktiska
 • Stadions – jebkurš

5.10. Gadījumā, ja diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir:

 • vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
 • labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
 • labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
 • lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
 • gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad spēlētāju, kas ieņem augstāku vietu nosaka ar papildus spēli līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.

6. Finālturnīru organizēšanas kārtība

6.1. Finālturnīru grupu turnīrā katrs dalībnieks aizvada pa 2 spēlēm ar katru pretinieku (ir pieļaujams neizšķirta iznākums).
6.2. Finālturnīru Play-off stadijā – best of 3 noteikums.
6.3. Finālturnīru fināls un spēle par 3.vietu – best of 5 noteikums.
6.4. Katras kārtas/stadijas spēļu kontrollaikus noteiks Organizators. Katrai spēlei tiks izveidota WhatsApp minigrupa. Gadījumā, ja spēlētāji nevarēja sarunāt spēles norisi līdz kontrollaikam, Organizators piemēros tehnisko zaudējumu ar 0:3 tam spēlētājam, kura vainas dēļ nenotika spēle, vai 0:0, ja tiks noteikta abu spēlētāju vaina, balstoties uz spēlētāju saraksti. Visus strīda momentus turnīra dalībniekam jāapraksta attiecīgās spēles čatā.
6.5. Kārtu kontrollaiki tiek noteikti pēc reģistrācijas beigām.
6.6. Visas spēles tiek aizvadītas online draudzības spēļu režīmā (ne Ultimate Team).
6.7. Dalībnieks drīkst izvēlēties jebkuru komandu: klubu vai izlasi (izņemot visu zvaigžņu izlases). Izvēlētā komanda var sakrist ar pretinieka izvēlēto komandu.
6.8. Vienas posma laikā dalībnieks drīkst mainīt izvēlēto komandu starp spēlēm. Ja notika savienojuma pārtrūkums, pārtraukto spēli jāpabeidz nemainot komandas.
6.9. Spēles uzstādījumi:

 • Puslaika ilgums – 6 minūtes
 • Spēles līmenis – leģendārs
 • Spēles ātrums – normāls
 • Spēle ar roku – izslēgta
 • Maksimālais maiņu skaits spēlē – 3
 • Laikapstākļi – skaidrs laiks
 • Sastāvi – online
 • Aizmugures – ieslēgtas
 • Traumas – ieslēgtas
 • Savas shēmas – atļautas
 • Sava taktika – atļauta
 • Spēlētāju uzdevumi – var mainīt
 • Aizsardzība – taktiska
 • Stadions – jebkurš

6.10. Gadījumā, ja diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, augstāku vietu ieņem tas spēlētājs, kuram ir:

 • vairāk punktu savstarpējās spēlēs;
 • labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs;
 • labāka iegūto un zaudēto vārtu starpība visās spēlēs;
 • lielāks vārtu guvums visās spēlēs;
 • gadījumā, ja visi iepriekš nosauktie rādītāji ir vienādi, tad spēlētāju, kas ieņem augstāku vietu nosaka ar papildus spēli līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem.

7. Disciplinārās sankcijas

7.1. FIFA simulatorā aizliegts:

 • Jebkuras mahinācijas, kuras noved pie netaisnīgas uzvaras un pie uzvaras netaisnīgā ceļā.
 • Aizvainot pretiniekus, pārējos turnīra dalībniekus un turnīra oficiālās personas.
 • Nesportiska uzvedība. Nesportiska uzvedību nosaka Organizators, un ietver sevī nekorektu uzvedību, spēļu sabotāžu utml.
 • Spēlēt no cita spēļu konta. Aizliegta spēlēšana no cita spēlētāja spēļu konta, kā arī pabudinājums kādam spēlēt no citas personas spēļu konta (ar izņēmumu aprakstītu šī reglamenta p.4.7.).
 • Speciāli pārtraukt savienojumu ar serveri. Tīša savienojuma pārtraukšana bez pamatīga iemesla.

7.2. Katras kārtas/stadijas pretinieka īsziņu ignorēšanas gadījumā pēc turnīra palaišanas, tiek sodīta ar tehnisko zaudējumu attiecīgajā spēlē.
7.3. Spēļu sankcijas:

 • Spēlētājs, kurš pameta spēli, vai atteicās turpināt spēli (neskatoties uz iemeslu), tiek atzīts par zaudētāju un viņam tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:3.
 • Spēlētājiem, kuri nav pieslēgušies līdz kārtas/stadijas kontrollaikam, tiek piešķirts tehniskais zaudējums. Maksimālais kavējuma laiks – 5 minūtes. Gadījumā, ja uz kontrollaiku neierodas abi spēlētāji, tiek fiksēts neizšķirts 0:0.

7.4. Apelācijas:

 • Visi jautājumi, kuri skar spēles noteikumu pārkāpšanu tiek iesniegtas nē vēlāk kā 10 minūtes līdz kārtas kontrollaika iestāšanās.
 • Organizatora lēmumi strīdu situācijās tiek pieņemti tikai vadoties pēc pašu dalībnieku iesniegtas informācijas, spēļu video ierakstiem.
 • Organizatora lēmumi jebkurā situācija, ieskaitot tās situācijas, kuras nav aprakstītas šajā reglamentā, tiek uzskatīti par galējiem un netiek apstrīdēti.

7.5. Sodi:
7.5.1. Ja tika konstatēts, ka dalībnieks ir pārkāpis augstākminētos noteikumus, Organizators pēc saviem uzskatiem ir tiesīgs sodīt dalībnieku ar:

 • Mutisku aizrādījumu;
 • Tehniskā zaudējuma piešķiršanu;
 • diskvalifikāciju.

7.5.2. Par atkārtotiem pārkāpumiem var tikt piemēroti stingrāki sodi, līdz pat diskvalifikācijai un aizliegumu piedalīties nākamajos turnīros. Organizators ir tiesīgs diskvalificēt dalībnieku bez iepriekšējā brīdinājuma vadoties un objektīvajiem spēles noteikumu un uzvedības noteikumu pārkāpumiem.

8. Finansiālie noteikumi.

8.1. Dalības maksa vienā mini-turnīrā sastāda 10 EUR.
8.2. Ir iespēja samaksāt uzreiz par visiem četriem mini-turnīriem. Šādā gadījumā kopējā dalības maksa sastādīs 32 EUR (40 EUR vietā).
8.3. Dalība kvalifikācijas posmā ir bezmaksas.
8.4. Gadījumā, ja dalībnieks neierodas uz mini-turnīru, par kuru tika veikta dalības maksas samaksa, vai arī gadījumā ja dalībnieks tiek diskvalificēts – dalības maksa turnīrā netiek atgriezta.

9. Uzvarētāju apbalvošana.

9.1. Katra C divīzijas mini-turnīra uzvarētājs saņem 20 EUR.
9.2. Katra B divīzijas mini-turnīra uzvarētājs saņem 30 EUR. Gadījumā, ja ir tikai divas divīzijas, B divīzijas mini-turnīra uzvarētājs saņem 20 EUR.
9.3. Katra A divīzijas mini-turnīra uzvarētājs saņem 50 EUR. Gadījumā, ja ir tikai divas divīzijas, A divīzijas mini-turnīra uzvarētājs saņem 30 EUR.
9.4. Grand-fināla balvu fonds ir 380 EUR. Grand-fināla uzvarētājs saņem 200 EUR, otrās vietas ieguvējs – 120 EUR, trešās vietas ieguvējs – 60 EUR.
9.5. Mini-fināla balvu fonds ir 100 EUR. Mini-fināla uzvarētājs saņem 50 EUR, otrās vietas ieguvējs – 30 EUR, trešās vietas ieguvējs – 20 EUR.