Pievienojies komandai!

Pievienojies komandai

FK Lielupe aicina pievienoties komandai visus gribētājus vecumā sākot no 16 gadu vecuma, kuriem interesē futbols, grib piedalīties turnīros, vai vienkārši pavadīt brīvo laiku futbola gaisotnē. FK Lielupe pamatvērtības ir baudīt spēli, gūt no tās prieku, mācīties, pilnveidoties un attīstīties. FK Lielupe galvenais mērķis ir dot iespēju trenēties, attīstīties un spēlēt futbolu katram, kam ir vēlēšanās, neatkarīgi no futbola prasmēm un fiziskās kondīcijas.

Mēs attīstāmies, spēlētāju skaits aug, priekšā ir plāni par jaunajiem projektiem, kuri ļaus spert nākamo soli komandas attīstībā. Komanda pastāvīgi organizē arī ārpus futbola laukuma kolektīva saliedēšanas pasākumus. FK Lielupe kolektīvs vienmēr ir bijis ļoti draudzīgs un tā ir viena liela ģimene. Katrs spēlētājs, neskatoties uz viņa sportiskām iemaņām un pavadīto laiku klubā, ir ierakstīts kluba vēsturē, jo katrs no viņiem ir sniedzis kaut ko savu, neatkārtojamu, un tiek uzskatīts, ka katrs no viņiem ir savā veidā devis ieguldījumu komandas attīstībā. Kluba eksistences laikā jau ir izveidojušās vairākas tradīcijas, kurām klāt nāk arvien jaunas.

FK Lielupe arī šosezon piedalīsies Latvijas 2. līgas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā, kā arī tiks izskatīta iespēja pieteikt komandu Latvijas 3. līgas čempionātam vai arī kādam 8×8 amatieru turnīram. Mēs aicinām visus gribētājus pievienoties mūsu futbola ģimenei atnākt uz kādu no mūsu treniņiem, kuri notiek Rīgas centrā, Rīgas 49. vidusskolas stadionā, pārbaudīt savas spējas, pierakstīties komandā, sākt trenēties un jau šosezon spēlēt FK Lielupe kreklā. Treniņi notiek divas reizes nedēļā – trešdienu vakaros un svētdienu rītos. Pieteikties komandā, kā arī uzzināt vairāk informācijas var šiet pat mūsu mājaslapā, zvanot uz telefona numuru: 26683592, vai rakstot uz mūsu e-pastu: fklielupe@gmail.com.

#pievienojieskomandai #pievienojiesģimenei #ticamkomandā


ФК Лиелупе призывает всех желающих от 16 лет, кто хочет участвовать в турнирах или просто приятно проводить свободное время в футбольной атмосфере присоединиться к команде. Главные ценности ФК Лиелупе – это наслаждаться игрой, получать от неё удовольствие, учиться, усовершенствоваться и развиваться. Главная цель ФК Лиелупе – это дать возможность тренироваться, развиваться и играть в футбол каждому, у кого есть желание, несмотря на его футбольные навыки и физической кондиции.

Мы развиваемся, количество игроков растёт, у нас есть планы на будущие проекты, которые позволят сделать следующий шаг в развитии команды. Также команда постоянно организует и различные мероприятия за пределами футбольного поля с целью наладить коммуникацию внутри команды. Коллектив ФК Лиелупе всегда был очень дружный и это одна большая семья. Каждый игрок, несмотря на его спортивные навыки и проведенное время в клубе, записан в истории клуба, поскольку каждый принес в команду что-то свое – неповторимое, и мы считаем, что каждый из них в своем плане вложил что-то в развитие команды. За время существовании клуба сформировались и различные традиции, к которым постоянно прибавляются и новые.

ФК Лиелупе и в этом сезоне примет участие во 2-ой лиге Латвийского чемпионата и в розыгрыше Кубка Латвии по футболу, а также будет рассмотрена возможность заявить команду в 3-ью лигу Латвийского чемпионата или на какой-нибудь турнир 8х8. Мы призываем всех желающих присоединиться к нашей футбольной семье и прийти на одну из наших тренировок, которые проходят в центре Риги, на стадионе Рижской 49-ой школы, попробовать себя, записаться в команду, начать тренироваться и уже в этом сезоне играть в майке ФК Лиелупе. Тренировки проходят два раза в неделю – в среду вечером и в воскресенье утром. Записаться в команду, а также узнать больше информации, можно здесь на нашем сайте, а также позвонив на телефонный номер: 26683592 или написав на нашу электронную почту: fklielupe@gmail.com.

#присоединяйсяккоманде #присоединяйсяксемье #веримвкоманду


FK Lielupe invites all, who likes football, wants to participate in tournaments and just to spend free time playing football to join our team. The main FK Lielupe value is to enjoy the game, have fun, learn, develop and grow. FK Lielupe main objective is to give a chance to train, develop and play football to each, who wants to, regardless of football skills and physical conditions.

We are developing, the number of players is growing, and we have plans for new projects, which will take us to the next level. The team constantly creates outside the football field activities to unite the team. FK Lielupe team has always been very friendly and it is one big family. Each player, in spite of his athletic skills and time spent in the club, is recorded in the history of the club, because each of them has brought something of its own, unique, and it is believed that each of them somehow has contributed something to the team’s development. During the existence of the club, we already have established a number of traditions, and this number is increasing year by year.

This season FK Lielupe will participate in the Latvian LFF 2nd League and in Latvian Cup, and we will consider to apply for LFF 3rd League or some 8×8 amateur tournament. We invite all those who want to join our football family to come to one of our training, which takes place in the center of Riga, at the 49th School stadium, try yourself, join the team, begin to train and already this season play in FK Lielupe shirt. Trainings are held twice a week – on Wednesday evenings and Sunday mornings. You can apply for the team and find out more information here on our website, as well as by calling to our phone number: 26683592, or writing to our e-mail: fklielupe@gmail.com.

#jointheteam #jointhefamily #believeintheteam